ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Άρθρα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» ιδρύθηκε  με την Απόφαση 46/2008 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και εγγράφηκε στο δημόσιο βιβλίο σωματείων ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστορείου ο «Πολυδεύκης». 

Σκοποί του συλλόγου είναι η υποστήριξη προαγωγή και διάδοση θεμάτων σχετικά με την πολιτιστική, και κοινωνική ανάπτυξη, περιβαλλοντικών θεμάτων για την προστασία περιβαλλοντικής ισορροπίας και του γεωφυσικού κάλλους  του Καστορείου και της ευρύτερης αυτού περιοχής, η προώθηση, η ενθάρρυνση, ο συντονισμός και η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της, των κατοίκων της περιοχής Καστορείου και άλλων σωματείων, ατόμων και ομάδων ατόμων με ίδιους σκοπούς.
Στα πλαίσια αυτά ο σύλλογος θα αναλάβει δράσεις  σχετικά με τη μελέτη, την έρευνα και την καταγραφή θεμάτων που αφορούν στην περιοχή, την ενημέρωση και επικοινωνία των κατοίκων, τη διοργάνωση πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, παρεμβάσεις προς την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς και τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Τοπικούς Συλλόγους και άλλους φορείς και οργανώσεις που έχουν τους ίδιους σκοπούς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV