Ο Πολυδεύκης

Πολιτιστικός Σύλλογος

×

Μήνυμα

Failed loading XML...

Ένα από τα 100 σχολεία, που έκανε δώρο ο εθνικός μας ευεργέτης Ανδρέας Συγγρός στην ελεύθερη Ελλάδα, είναι και αυτό που ανήγειρε στο Καπετανοχώρι Γεωργίτζι, σε αναγνώριση της προσφοράς του στον Απελευθερωτικό Αγώνα του Έθνους κατά το 1821. Πρόκειται για το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου το οποίο πρέπει να κατασκευάστηκε μετά το 1850 και επισκευάστηκε το 1924 από το Σύλλογο των Γεωργιτσιάνων στην Αμερική «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ». Εκεί στεγάστηκε το εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μέχρι το 1938, οπότε μετεγκαταστάθηκε και λειτούργησε μαζί με το Ημιγυμνάσιο στο νέο κτίριο του σχολείου, που και αυτό κατασκεύασαν οι ξενιτεμένοι Γεωργιτσιάνοι του Συλλόγου «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

Το νέο σχολείο κτίστηκε το 1933 σε σχήμα Γ με δύο προαύλια: ένα βορεινό για τα κορίτσια και ένα ανατολικό για τα αγόρια. Δάσκαλοι που άφησαν εποχή ήσαν: η Ρωξάνη Σαρελάκου, ο Παπαδημητράκης Γκουζούλης, ο Χρίστος Κουρέτας και ο Χρίστος Βουκίδης (1889-1890 Γ.Α.Κ Σπάρτης).

Στην εβδομαδιαία εφημερίδα της Σπάρτης, "ΗΧΩ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ", αρ. φύλλου 293|24-8-1876 διαβάζουμε «Επανειλημμένως, ως πληροφορούμεθα, ο Νομάρχης Κ. Δούκας εσύστησεν εις το επί της δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργείον τον αξιόλογον δημοδιδάσκαλον Κ. Π. Οικονόμου εις πλήρωσιν της από πολλού χηρευούσης θέσεως εν τη δημοτική Σχολή Γεωργιτσίου. Παρακαλούμεν τον Υπουργόν Μήλεσην, όπως χάριν της νεολαίας του μεγάλου εκείνου χωρίου επινεύσει εις τον διορισμόν τούτον, ως τα μάλιστα λυσιτελή και επείγοντα».

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους υπάρχουν "Μαθητολόγια" και «Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδής»: 1) για το Ελληνικό Σχολείο Γεωργιτσίου από 1906-1928

2) για το Ημιγυμνάσιο από 1929-1938 και 3) για το Αστικό Σχολείο από το1939 μέχρι το 1944-45.

 

Error: No articles to display

Error: No articles to display

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

teyxos 49

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι λέξεις μας

Error: No articles to display